Nyheter

3 months ago

Justitia Advokat AS

Høyesterett har i en fersk dom stadfestet at arbeidstaker fortsatt vil ha valgrett til holde på sin eksisterende arbeidskontrakt dersom virksomheten overdras til en ny arbeidsgiver. Denne dommen er i samsvar med tidligere rettspraksis på arbeidsrettens område. Tidligere praksis i Høyesterett gjaldt imidlertid arbeidsmiljøloven av 1977. Dommen som ble avsagt av Høyesterett den 11. oktober 2018, gjaldt derimot forståelsen av arbeidsmiljøloven av 2005. Etter en gjennomgang av lovens forarbeider konkluderte Høyesterett med at lovgiver har ønsket å videreføre valgretten som var fastslått og presisert gjennom tidligere praksis. ... See MoreSee Less

Høyesterett har i en fersk dom stadfestet at arbeidstaker fortsatt vil ha valgrett til holde på sin eksisterende arbeidskontrakt dersom virksomheten overdras til en ny arbeidsgiver. Denne dommen er i samsvar med tidligere rettspraksis på arbeidsrettens område. Tidligere praksis i Høyesterett gjaldt imidlertid arbeidsmiljøloven av 1977. Dommen som ble avsagt av Høyesterett den 11. oktober 2018, gjaldt derimot forståelsen av arbeidsmiljøloven av 2005. Etter en gjennomgang av lovens forarbeider konkluderte Høyesterett med at lovgiver har ønsket å videreføre valgretten som var fastslått og presisert gjennom tidligere praksis.

4 months ago

Justitia Advokat AS

Vi gratulerer ungguttene i Fløya B med ny seier og ledelse i 5. divisjon, hittil uten tap og med full fart mot opprykk. ... See MoreSee Less

Vi gratulerer ungguttene i Fløya B med ny seier og ledelse i 5. divisjon, hittil uten tap og med full fart mot opprykk.

1 years ago

Justitia Advokat AS

Mange arbeidstakere lurer på hva de skal gjøre når de blir sagt opp eller avskjediget av arbeidsgiveren.

Det første signalet på at du holder på å miste jobben er at du blir innkalt til et såkalt drøftelsesmøte. Dette er et møte som er ment å gi deg et forvarsel på hva som kan skje. Her vil du bli informert om hvorfor arbeidsgiver vurderer å si deg opp og her kan du også komme med din tilbakemelding på dette.

Har du deretter fått oppsigelse eller avskjed, og du er uenig i denne, har du rett til et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Ønsker du å fortsette i stillingen må du kreve forhandlinger med arbeidsgiver så snart som mulig og normalt innen 2 uker etter at du mottok oppsigelsen/avskjedigelsen.

Etter at forhandlinger er avholdt må du ta rettslige skritt innen 8 uker dersom du ønsker å stå i stillingen til saken er avgjort. Dersom det ikke avholdes forhandlinger må du ta rettslige skritt mot arbeidsgiver innen 8 uker fra du mottok oppsigelsen/avskjedigelsen.

Ofte er det hensiktsmessig å kontakte advokat så snart som mulig etter at du har blitt sagt opp/avskjediget. Da vil du få hjelp til å overholde fristene og til å håndtere prosessen riktig.

Advokat Ingar Nordmo Olsen har arbeidet med slike saker i mange år og har god erfaring innenfor rettsområdet.
... See MoreSee Less

Mange arbeidstakere lurer på hva de skal gjøre når de blir sagt opp eller avskjediget av arbeidsgiveren.

Det første signalet på at du holder på å miste jobben er at du blir innkalt til et såkalt drøftelsesmøte. Dette er et møte som er ment å gi deg et forvarsel på hva som kan skje. Her vil du bli informert om hvorfor arbeidsgiver vurderer å si deg opp og her kan du også komme med din tilbakemelding på dette.

Har du deretter fått oppsigelse eller avskjed, og du er uenig i denne, har du rett til et forhandlingsmøte med arbeidsgiver. Ønsker du å fortsette i stillingen må du kreve forhandlinger med arbeidsgiver så snart som mulig og normalt innen 2 uker etter at du mottok oppsigelsen/avskjedigelsen.

Etter at forhandlinger er avholdt må du ta rettslige skritt innen 8 uker dersom du ønsker å stå i stillingen til saken er avgjort. Dersom det ikke avholdes forhandlinger må du ta rettslige skritt mot arbeidsgiver innen 8 uker fra du mottok oppsigelsen/avskjedigelsen.

Ofte er det hensiktsmessig å kontakte advokat så snart som mulig etter at du har blitt sagt opp/avskjediget. Da vil du få hjelp til å overholde fristene og til å håndtere prosessen riktig. 

Advokat Ingar Nordmo Olsen har arbeidet med slike saker i mange år og har god erfaring innenfor rettsområdet.

2 years ago

Justitia Advokat AS

Har du nettopp kjøpt bolig og dessverre oppdaget feil og mangler?

Da må du reklamere innen rimelig tid for å ikke tape dine reklamasjonsrettigheter!

Hva som er "rimelig tid" er ikke klart definert i loven, men antatt på generelt grunnlag å være ca. 2 måneder, jf. nyere rettspraksis.

Reklamasjonen bør være skriftlig av bevismessige hensyn.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Lill Hege

2 years ago

Justitia Advokat AS

PRIVAT PENSJONSSPARING OG SKILSMISSE

Alt av verdier som er skapt mens man var gift skal deles likt. Dette gjelder også alle former for sparing, enten det er BSU eller privat pensjonssparing, med mindre man har gjort en avtale om noe annet. Din fraseparerte kone/mann, har således rett på halvparten av din oppsparte formue som du hadde tenkt å benytte som alderspensjon.

Når det gjelder pensjon fra NAV/folketrygden og arbeidsgivere, er det viktig å huske på at dette aldri kan deles ved brudd.

Alt dette er lett å glemme av når man er nyforelsket og nygift.

Det positive er at man relativt lett kan sette opp avtaler rundt dette ved hjelp av ektepakt. Gode maler for ektepakter finner man på nettet.

Er du usikker på noe, ring oss gjerne for tips!
... See MoreSee Less

PRIVAT PENSJONSSPARING OG SKILSMISSE

Alt av verdier som er skapt mens man var gift skal deles likt. Dette gjelder også alle former for sparing, enten det er BSU eller privat pensjonssparing, med mindre man har gjort en avtale om noe annet. Din fraseparerte kone/mann, har således rett på halvparten av din oppsparte formue som du hadde tenkt å benytte som alderspensjon.

Når det gjelder pensjon fra NAV/folketrygden og arbeidsgivere, er det viktig å huske på at dette aldri kan deles ved brudd.

Alt dette er lett å glemme av når man er nyforelsket og nygift. 

Det positive er at man relativt lett kan sette opp avtaler rundt dette ved hjelp av ektepakt. Gode maler for ektepakter finner man på nettet.

Er du usikker på noe, ring oss gjerne for tips!

 

Comment on Facebook

Gjelder det opparbeidelse av gjeld også - er den felles?

Load more