Nyheter

1 years ago

Justitia Advokat AS

Høyesterett har i en fersk dom stadfestet at arbeidstaker fortsatt vil ha valgrett til holde på sin eksisterende arbeidskontrakt dersom virksomheten overdras til en ny arbeidsgiver. Denne dommen er i samsvar med tidligere rettspraksis på arbeidsrettens område. Tidligere praksis i Høyesterett gjaldt imidlertid arbeidsmiljøloven av 1977. Dommen som ble avsagt av Høyesterett den 11. oktober 2018, gjaldt derimot forståelsen av arbeidsmiljøloven av 2005. Etter en gjennomgang av lovens forarbeider konkluderte Høyesterett med at lovgiver har ønsket å videreføre valgretten som var fastslått og presisert gjennom tidligere praksis. ... See MoreSee Less

Høyesterett har i en fersk dom stadfestet at arbeidstaker fortsatt vil ha valgrett til holde på sin eksisterende arbeidskontrakt dersom virksomheten overdras til en ny arbeidsgiver. Denne dommen er i samsvar med tidligere rettspraksis på arbeidsrettens område. Tidligere praksis i Høyesterett gjaldt imidlertid arbeidsmiljøloven av 1977. Dommen som ble avsagt av Høyesterett den 11. oktober 2018, gjaldt derimot forståelsen av arbeidsmiljøloven av 2005. Etter en gjennomgang av lovens forarbeider konkluderte Høyesterett med at lovgiver har ønsket å videreføre valgretten som var fastslått og presisert gjennom tidligere praksis.

1 years ago

Justitia Advokat AS

Vi gratulerer ungguttene i Fløya B med ny seier og ledelse i 5. divisjon, hittil uten tap og med full fart mot opprykk. ... See MoreSee Less

Vi gratulerer ungguttene i Fløya B med ny seier og ledelse i 5. divisjon, hittil uten tap og med full fart mot opprykk.
Load more