INGER OG IVER JÅKS STIFTELSE

ORG NR. 994 781 373

REGLEMENT FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STIPENDER MV:

  1.  Skriftlig søknad innsendes/leveres forretningsfører innen 1. desember 2016. Søknaden leveres helst pr e-post.
  2. Søknaden må inneholde maks 2 sider med prosjektbeskrivelse og 1 side med cv med referanser.
  3. Søknaden må inneholde enkelt budsjett for benyttelse av stipendet.
  4. Stiftelsen vil be om en rapport og regnskap for prosjektet etter at det er fullført.
  5. Styret i stiftelsen tar sikte på å behandle søknadene i løpet av desember 2016/januar 2017. Innstilling vil foreligge på nyåret 2017 og første utbetaling antas skje fra ca. 15. februar 2017.
  6. Utdeling forutsetter at styret finner kvalifiserte søkere.

Presisering kriteriene for søkere iht. vedtektenes § 2:

Søkere iht. pkt. a), må være nordnorske kunstnere, som derigjennom kan utvikle sitt talent og særpreg som kunstner.

Som kunstner forstås: grafikere, illustratører, billedhuggere, malere, tegnere og norske og samiske kunst-håndverkere.

Kriterier for å være nord-norsk eller samisk kunstner er de gjeldene kriterier for medlemskap i henholdsvis Nordnorsk bildende kunstner og kunst-håndverkere og Samiske kunstneres forbund. Medlemskap i disse organisasjonene imidlertid ikke er en forutsetning.

Stipend iht. pkt. b) kan søkes i forbindelse med forskning (på master- og doktorgradsnivå) og annet tilsvarende arbeid for å gjøre Iver Jåks’ kunst kjent

Tromsø 15. september 2016

Trykk her for å laste ned dokumentet

Adv. Bjørn Aug. Krane, forretningsfører
Sigmund Nesset, styreleder
Hanna Horsberg Hansen, styremedlem
Harald Gaski, styremedlem

Adresse forretningsfører:
Advokat Bjørn Aug. Krane, c/o Justitia AS, Pb 488, 9255 Tromsø e-post: bak@justitia.no