Bjørn Aug. Krane

Bjørn Aug. Krane

advokat

Advokat Bjørn Aug. Krane er partner og styreleder i Justitia AS. Han er utdannet jurist ved UiTø høsten 1991. Han har arbeidet som advokat/advokatfullmektig siden 1993, og har tidligere vært foreleser ved Handelshøyskolen BI i forretningsjuss og markedsrett.

Krane arbeider særlig innenfor konkursrett, selskapsrett, entrepriserett, forsikringsrett, fiskeri- og sjørett, fast eiendoms rettsforhold, arv, skifte og erstatning. Han er også en rekke ganger oppnevnt som voldgiftsdommer i bilansvarssaker.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 93 02 91 82
Direkte e-post: bak@justitia.no

Ingar Nordmo Olsen

Ingar Nordmo Olsen

advokat

Advokat Ingar Nordmo Olsen er partner og daglig leder i Justitia AS. Han er utdannet jurist ved Universitet i Tromsø (1999) med spesialisering innenfor blant annet forhandlings - og prosedyreteknikk. Han yter juridisk bistand til næringslivet og privatpersoner innenfor alle fagområder.

Nordmo Olsen er også fast konkursbostyrer ved Nord-Troms tingrett, og har omfattende erfaring innenfor konkursbobehandling og dødsbobehandling. Han bistår herunder også selskaper i forbindelse med gjeldsforhandlinger og frivillig akkord.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 909 80 950
Direkte e-post: ino@justitia.no

Rune Gustavsen

Rune Gustavsen

advokat

Rune Gustavsen er ansatt som advokat ved Justitia AS. Han er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø (2004), og har hatt advokatbevilling siden 2006. Gustavsen arbeider særlig med problemstillinger knyttet til fast eiendom herunder kjøp og salg, skilsmisse og barnefordeling, arbeidsrett samt konkurs- og dødsboskifte.

Advokat Gustavsen tar oppdrag både for næringsdrivende og private.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 977 45 486
Direkte e-post: rg@justitia.no

Therese S. Keiseraas

Therese S. Keiseraas

kontorleder

Therese Sveberg Keiseraas er ansatt som kontorleder ved Justitia AS.

Hun er utdannet advokatassistent DNA (2011) og har jobbet som advokatsekretær siden 2008.

Keiseraas er selskapets regnskapsfører og i tillegg saksbehandler ved lønnskravsarbeid for NAV Lønnsgaranti.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 952 75 000
Direkte e-post: post@justitia.no