JUSTITIA

Ingar Nordmo Olsen

Ingar Nordmo Olsen

advokat

Advokat Ingar Nordmo Olsen er partner og daglig leder i Justitia AS. Han er utdannet jurist ved Universitet i Tromsø (1999) med spesialisering innenfor blant annet forhandlings - og prosedyreteknikk. Han yter juridisk bistand til næringslivet og privatpersoner innenfor alle fagområder.

Nordmo Olsen er også fast konkursbostyrer ved Nord-Troms tingrett, og har omfattende erfaring innenfor konkursbobehandling og dødsbobehandling. Han bistår herunder også selskaper i forbindelse med gjeldsforhandlinger og frivillig akkord.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 909 80 950
Direkte e-post: ino@justitia.no

Bjørn Aug. Krane

Bjørn Aug. Krane

advokat

Advokat Bjørn Aug. Krane er partner og styreleder i Justitia AS. Han er utdannet jurist ved UiTø høsten 1991. Han har arbeidet som advokat/advokatfullmektig siden 1993, og har tidligere vært foreleser ved Handelshøyskolen BI i forretningsjuss og markedsrett.

Krane arbeider særlig innenfor konkursrett, selskapsrett, entrepriserett, forsikringsrett, fiskeri- og sjørett, fast eiendoms rettsforhold, arv, skifte og erstatning. Han er også en rekke ganger oppnevnt som voldgiftsdommer i bilansvarssaker.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 930 29 182
Direkte e-post: bak@justitia.no

Rune Gustavsen

Rune Gustavsen

advokat

Rune Gustavsen er ansatt som advokat ved Justitia AS. Han er utdannet jurist fra Universitet i Tromsø (2004), og har hatt advokatbevilling siden 2006. Gustavsen arbeider særlig med problemstillinger knyttet til fast eiendom herunder kjøp og salg, skilsmisse og barnefordeling, arbeidsrett samt konkurs- og dødsboskifte.

Advokat Gustavsen tar oppdrag både for næringsdrivende og private.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 977 45 486
Direkte e-post: rg@justitia.no

Marianne Silsand

Marianne Silsand

advokatassistent

Marianne Silsand er student ved Universitetet i Tromsø, hvor hun tar en master i rettsvitenskap.
Hun bistår advokatene med praktiske og faglige oppgaver, i tillegg til å være ansvarlig for kontorfunksjoner.

Kontaktinformasjon:
Direkte telefon: +47 952 75 000
Direkte e-post: post@justitia.no