Bli bedre kjent
med oss

Erfaring, kompetanse og en drivkraft til å finne den riktige løsningen, gjør oss til ditt foretrukne advokatselskap.

Ingar Nordmo Olsen
Advokat

Advokat Ingar Nordmo Olsen er partner og daglig leder i Justitia AS. Han er utdannet jurist ved Universitet i Tromsø (1999) med spesialisering innenfor blant annet forhandlings - og prosedyreteknikk. Nordmo Olsen er forretningsadvokat og har de siste 20-årene i all hovedsak ytt juridisk bistand til næringslivet i Nord-Norge. Han bistår også privatpersoner innenfor hans spesialområder som er fast eiendom, arbeidsrett og større ektefelleskifter.

Nordmo Olsen er også fast konkursbostyrer ved Nord-Troms og Senja tingrett, og har omfattende erfaring innenfor konkursbobehandling og dødsbobehandling. Han bistår herunder også selskaper i forbindelse med gjelds -og likviditetskrise, hvor man for å unngå konkurs gjennomfører profesjonelle gjeldsforhandlinger og frivillig akkord.


Telefon: +47 909 80 950

E-post: ino@justitia.no

Bjørn Aug. Krane

Advokat partner

Advokat Bjørn August Krane er partner i Justitia AS. Han har arbeidet som advokat siden 1993. Krane er fast oppnevnt som konkursbobestyrer, leder av gjeldsforhandlinger samt re-konstruktør ved Nord-Troms og Senja tingrett. Krane er også fast oppnevnt som rettens medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom og fartøy/skip. Krane har undervisningserfaring som foreleser ved Handelshøyskolen BI, i fagene forretningsjus og markedsrett gjennom flere år. Krane har autorisasjon for eiendomsoppgjør- megling. 

Krane har spesialisert seg innen følgende rettsområder:

Næringslivs- og foretaksrett:

 • Insolvensrett, kreditorpågang, rådgivning ledelsen/styrets handleplikt restrukturering og rekonstruksjon, frivillig gjeldsordning, oppbudsbegjæring, innfordring pengekrav, konkurspågang, offentlig bobehandling og gjeldsforhandling,
 • Fast eiendom, overdragelse næringseiendom/
  eiendomsselskap, pantesikring, leiekontrakter for næringsdrivende mv.
 • Opprettelse og forvaltning av stiftelser
 • Aksjonæravtaler, aksjonærtvister, styreansvar, styrearbeid og transaksjoner
 • Overdragelse av AS, generasjonsskifte, kontrakter

Privatrett:

 • Arveplanlegging, forskudd på arv, gaveoverføringer, spesialtilpassede testamenter, opprettelse av stiftelser, privat skifte av dødsbo, mv.
 • Eiendom i Spania, rådgivning, salg, arv, internasjonale fullmakter og dokumenter mv.
 • Fast eiendom, kontrakt / oppgjør / overdragelse, tinglysning, pantesikring, leiekontrakter, sameiekontrakter, servitutter mv.
 • Gjeldsforhold, gjeldsforhandlinger for privatpersoner, gjeldsbrev, pantesikring, rådgivning mv.
 • Fremtidsfullmakter, spesialtilpassede familiefullmakter, familierett mv.
 • Ekteskaps- og samboerrett, ektepakter, spesialtilpassede avtaler mellom ektefeller / samboere, overføringer, skifteoppgjør og tvistesaker mv

Telefon: +47 930 29 182

E-post: bak@justitia.no

Rune Gustavsen

Advokat

Advokat Rune Gustavsen er ansatt advokat i Justitia AS. Han var i 2004 ferdig utdannet jurist ved Uit Norges arktiske universitet (2004), og har arbeidet som advokat siden 2006. Gustavsen har spesialisert seg i saker knyttet til omsetning og forvaltning av eiendommer, samlivsbrudd og dødsfall. Han arbeider også mye med tvangssalg av eiendommer og konkursbo. 


Næringslivs- og foretaksrett:

 • Salg av næringseiendommer; tilrettelegging, kontrakt/oppgjør og reklamasjoner.
 • Ansattes rettigheter ved konkurs herunder sikring av lønnskrav opp mot Statens lønnsgarantiordning.

Privatrett:

 • Salg av bolig- og fritidseiendommer; salgsplanlegging, kontrakt/tinglysning/oppgjør og reklamasjoner.
 • Jordskiftesaker; avklaring av eiendoms- og bruksretter, grensefastsetting, bruksordninger m.v.
 • Arverett; arveplanlegging, testamente og dødsboskifter.
 • Familierett; saker om barns bosted ved samlivsbrudd, avtaler mellom ektefeller og samboere, fremtidsfullmakter og skifte ved opphør av ekteskap/samboerskap.


Telefon: +47 977 45 486

E-post: rg@justitia.no

Sentralbord

Telefon: +47 952 75 000

E-post: post@justitia.no

Jonny Angell

Advokat

Advokat Jonny Angell tok sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Tromsø høsten 1998. Angell har bred erfaring fra ulike stillinger i offentlig og privat sektor. Han har bl. a vært ansatt som kontorsjef ved Tromsø Boligbyggelag (nå BONORD) i en periode på 8 år.


Advokat Jonny Angell fikk sin advokatbevilling i 2010 og har siden 2015 drevet sitt eget advokatfirma. Siden 2013 har han også vært samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund i Troms.


Fra tidligere er Jonny Angell utdannet ved Luftforsvarets befalsskole og Luftkrigsskolen innenfor fagområdene administrasjon og personal.


Jonny Angell arbeider med arbeidsrett, fast eiendom, arv og skifte og saker innenfor jordskifterettens område.


Direkte telefon: +47 482 07 410

Direkte e-post: j@jonnyangell.no

Fant du ikke det du lette etter?

Ring nå

Åpningstider

Man - fre:

08:00–16:00

Lør - søn:

Stengt

Send e-post

Få veibeskrivelse

Kontakt

Telefon

+47 952 75 000

E-post

post@justitia.no

Postadresse

Postboks 488

9255 Tromsø

Follow us: