ALMINNELIG ADVOKATPRAKSIS

Justitia Advokat driver alminnelig advokatpraksis og behersker de fleste rettsområder som berører privatpersoner.

Fagområder for privatpersoner er blant annet arv og skifte, arbeidsrett, fast eiendom, jordskifterett, reklamasjonssaker bolig, eiendomsmegling, herunder kontrakter/oppgjør, erstatningsrett, skilsmisse- og oppløsning av samboerforhold og barnefordeling.

Advokatene er medlemmer av Den Norske Advokatforening og bistand oppfyller de strengeste krav til faglig kvalitet.

FORRETNINGSJURIDISK

Vår virksomhet består i rådgivning og forhandlinger for næringslivsklienter, også utover de strengt juridiske sammenhenger, samt prosedyreoppdrag for domstoler og voldgiftsretter.

Fagområder for bedrifter er blant annet selskapsrett, kontraktsrett, fast eiendom- og entreprisesaker, arbeidssaker, konkurs- og insolvensrett, herunder gjeldsforhandlinger og bistand ved frivillig akkord.

Advokat Bjørn Aug. Krane og advokat Ingar Nordmo Olsen er faste bobestyrere for konkursbo ved Nord-Troms tingrett. De innehar spisskompetanse innenfor insolvensrett og har lang erfaring med frivillige akkordløsninger og gjeldsforhandlinger både for selskaper og selvstendig næringsdrivende.

I de tilfeller foretak går konkurs, bistår kontoret også de ansatte i konkursselskapet i forbindelse med Den statlige lønnsgarantiordning.

Last ned nærmere informasjon og søknadsblanketten HER

EIENDOMSSALG & MEGLING

Justitia Advokat har drevet med eiendomsmegling i mange år.

Vi selger både privatboliger og næringsbygg, og har svært god kompetanse innenfor begge områder.

Kontoret driver også med tvangssalg av fast eiendom for Nord-Troms tingrett.

I tillegg forestår kontoret kontrakt og oppgjør i de tilfeller selger selv har funnet en kjøper til sin eiendom.