Priser advokatoppdrag

Ordinære timepriser kr. 1 625 – 2 500,-.

I timeprisen inngår utgiftene til kontoret mht kontorpersonale, tlf etc., og prisen er inkludert mva. Gebyr til det offentlige og andre direkte utgifter dekkes ikke av timeprisen.
Eventuelle reise- og oppholdsutgifter kommer i tillegg, og blir belastet klient i samsvar med faktisk påløpte utgifter.

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis dekket av staten. Nærmere informasjon finnes på www.advokatenhjelperdeg.no.

I enkelte saker kan man også få rettshjelpsdekning hos forsikringsselskapet. Dette gjelder blant annet saker vedrørende fast eiendom, bilskadesaker mv.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Priser oppgjørsmegling

Salær til oppgjørsmegler kr. 15.000,- inkl. mva. I tillegg til honoraret må det påregnes mindre utgifter til blant annet innhenting av meglerpakke mv.

Priser eiendomsmegling

Ta kontakt for nærmere tilbud om den enkelte eiendom.